Hizmetlerimiz

T-EMA, proje yönetimi içinde yer alan tüm prosess grupları ve bilgi alanları konusunda uzman ortakları ile danışmanlık hizmetleri verir. Bunun yanında iş geliştirme, iş analizi, inşaat öncesi ve sonrası hizmetler, prosess yönetimi, yalın yönetim ve atik yönetim konularında danışmanlık hizmeti verir. Bu danışmanlık hizmetine eğitim ve saha uygulamaları da dahildir.

T-EMA, bilgi yönetim sistemlerinin geliştirilmesine destek vermektedir. Danışmanlık hizmeti verilen konular şöyle gruplandırılabilir:

 • İşveren Temsilciliği
 • Proje Yönetim Sistemi Araçları Hizmeti
 • İş ve Stratejik Danışmanlık
 • Teknik Değerlendirme & Fizibilite Çalışmaları
 • Kurum İçi Eğitimler

PROJE
YÖNETİMİ

OPERASYONEL DANIŞMANLIK

KURUMSAL
STRATEJİ

Proje Yönetimi

T-EMA, uluslararası proje yönetim metodolojileri ve yenilikçi yöntemler ile proje yönetir. T-EMA, projelerin başlangıç, planlama, uygulama, izleme ve takip ve kapanış proseslerini aşağıdaki bilgi alanları ile yürütür.

 • Proje Entegrasyonu
 • Kapsam Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • İK Yönetimi
 • İletişim Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi
 • Paydaş Yönetimi
 • Profesyonel Sorumluluk

Bu bilgi alanları dahilinde;

 • Tasarım Yönetimi ve Tasarım Sürecinin İzlenmesi
 • Değer Mühendisliği
 • İhale ve Sözleşmeler
 • Lojistik Koordinasyonu
 • Raporlama Sisteminin Oluşturulması ve Aylık İlerleme Raporu Hazırlanması
 • İnşaat Öncesi ve Sonrası Hizmetler
 • Talepler
 • Geçici Kabul ve Kesin Kabul Süreçlerini Uzman Seviyesinde Yönetilmesini Sağlar.

Tasarım Yönetimi

T-EMA, özellikle BIM uygulamalarında öncülük etmiş uzmanlarla çalışarak proje performansına katkı sağlamayı hedefler.

 • Tasarım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi
 • Projeye Özel Tasarım Yönetimi Prosedürlerinin ve Kontrol Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tasarımcı Sözleşmelerinin ve Eklerinin Hazırlanması ve Onay için İşveren’e Sunulması
 • Değer Mühendisliğinin Tasarım Sürecine Dahil Edilmesi
 • Değişiklik Talepleri ve Etki Analizlerinin Yapılması

İhale ve Sözleşme Yönetimi

T-EMA, konusunda uzmanlaşmış ortaklarıyla Sözleşme Yönetimi hizmetleri vermektedir. Projelerin maksimum performansı için optimum ihale ve sözleşme yöntemleri ile çalışır.

 • İhale Stratejilerine Uygun Olarak İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Karar Mekanizmalarının Oluşturulması
 • İhale Dokümanlarının İncelenmesi ve Uygunluğunun Teyidi
 • İhale Adayı Firmaların Belirlenmesi ve Ön Yeterliliklerinin Yapılması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi,
 • Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Uygulama Sürecinde Sözleşmelerin Takibi Uyuşmazlık Danışmanlığı ve Teknik Değerlendirme

BIM Danışmanlığı

BIM Danışmanlığı kapsamında verilen hizmetler aşağıda listelenmiştir.

 • Projeye Özel BIM Uygulama Planı Oluşturulması
 • BIM Modeline Uygulanan Kod Sisteminin Kurgulanması ve Kontrolü
 • BIM Modelinin İncelenmesi ve Oluşturulan Model Altyapısının İşveren İhtiyaçlarına ve BIM Uygulama Planına Uygunluğunun Değerlendirilmesi
 • BIM Modelinin İlerleme Seviyesinin (LOD) Hedeflenen İlerleme Bazında Kontrolü ve Raporlanması
 • Tasarımcılar ile Disiplinler Arası Çakışma Kontrolü Analizi Yapılması ve Raporlanması